NHẬN PHỐI BEAT


Nhận phối nhạc, làm beat cho karaoke (Tuyệt đối chuẩn tempo phối chuyên nghiệp và dễ dàng cho bạn làm việc - giá cả chi tiết (Giá cố định , không trả giá dưới mọi hình thức, không giảm dù chỉ 1k) 

+ Làm 1 bài Beat Cover lại của ca sĩ (Giống hệt bài ca sĩ hát) = 400K - 450k (đối với nhạc trẻ), 500K - 600k (đối với nhạc cách mạng , nhạc dân ca...)

+ Làm 1 bài Beat phối mới chưa ai hát (theo ý tưởng của bạn) = 800 - 900k 
+ Làm 1 bài Beat gồm nhiều liên khúc ví dụ liên khúc 3 bài = tùy theo thể loại giá từ 1000k đến 1500k

+ Beat Studio có sẵn giá chỉ từ 100 > 150k . 

(Không tính beat bản quyền , Beat độc )


+ Giá tốt cho các bạn hoặc công ty làm karaoke với số lượng lớn , chúng tôi sẽ tính giá lâu dài và hợp lý  .


HÌNH THỨC  GIAO DỊCH  - THÁNH TOÁN - CHUYỂN KHOẢN :