24/01/2018

[BEAT] Mashup Chúc Xuân, Mùa Xuân Ơi - Nhiều nghệ sĩ (Gala Nhạc Việt 9)