10/01/2017

[BEAT] Đón Xuân Tuyệt Vời - Hoàng Thùy Linh, Chi Pu (Gala Nhạc Việt 9)