10/01/2017

[BEAT] Đón Xuân - Chí Thiện, Kỳ Duyên, Gia Bảo, Bảo An (Gala Nhạc Việt 9)