11/01/2017

[BEAT] Mùa Xuân Chúc Nhau - Nhóm Phù Sa, Nhóm Lotus (Gala Nhạc Việt 9)