27/12/2016

[BEAT] Liên khúc Xuân Tây Bắc - Yến Trang, Yến Nhi (Phối Chuẩn) (Gala Nhạc Việt 7)