15/10/2016

[BEAT] Sớm Nay Mùa Xuân - Đông Nhi, Ông Cao Thắng (Phối Chuẩn) (Gala Nhạc Việt 7)