29/04/2016

[BEAT] Lý Chim Xanh -- Dương Hồng Loan (Phối Chuẩn)