15/08/2013

[BEAT] Mẹ Tôi -- Quách Tuấn Du (Phối Chuẩn)


Bản này rất chuẩn nhé các bạn không phải phối lởm và tệ như thằng stepone beat (sieuthibeat.com)