27/01/2013

[BEAT] Xuân Đến Muôn Nhà -- Thiều Bảo Trâm Ft Thiều Bảo Trang (The Voice 2012) (Phối Chuẩn)