11/11/2012

[Beat] Chôn Dấu Một Tình Yêu -- Hồ Ngọc Hà Ft Lệ Quyên (Phối)
Hoangthanhbinhstudio – Nhận : Thu Âm - Hòa Âm – Cover – Phối Beat Chất Lượng
Liên Hệ Y!M : hoangthanhbinhstudio – SMS : 016.770.90.770
Gmail : Hoangthanhbinhstudio@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/hoangthanhbinhstudio