20/09/2012

[Beat] Xiết Chặt Bàn Tay -- Duy Trường Ft Quỳnh Dung (Phối)



Hoangthanhbinhstudio – Nhận : Thu Âm - Hòa Âm – Cover – Phối Beat Chất Lượng
Liên Hệ Y!M : hoangthanhbinhstudio – SMS : 016.770.90.770
Gmail : Hoangthanhbinhstudio@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/hoangthanhbinhstudio