07/08/2012

[Beat] Tình Yêu Không Miễn Cưỡng - Trần Tuấn Lương Ft Phạm Trưởng (Phối)
Hoangthanhbinhstudio – Nhận : Thu Âm - Hòa Âm – Cover – Phối Beat Chất Lượng
Liên Hệ Y!M : hoangthanhbinhstudio – SMS : 016.770.90.770
Gmail : Hoangthanhbinhstudio@gmail.com