07/08/2012

[Beat] Người Tình Johnny - Này Người Tình -- Như Loan Ft Kỳ Phương Uyên (Phối)
Hoangthanhbinhstudio – Nhận : Thu Âm - Hòa Âm – Cover – Phối Beat Chất Lượng
Liên Hệ Y!M : hoangthanhbinhstudio – SMS : 016.770.90.770
Gmail : Hoangthanhbinhstudio@gmail.com