04/08/2012

[Beat] Ngát Xanh Miền Cát Trắng - Trương Ngọc Ninh Ft (Hồ Quỳnh Hương (Phối)
Hoangthanhbinhstudio – Nhận : Thu Âm - Hòa Âm – Cover – Phối Beat Chất Lượng
Liên Hệ Y!M : hoangthanhbinhstudio – SMS : 016.770.90.770
Gmail : Hoangthanhbinhstudio@gmail.com